Calendrier

[2013-14 V-League] Hyundai Hillstate Maç Listesi

Round

Yeri

Tarihi ve Saati

Ev sahibi

Deplasman

1R

Sungnam

11/3 16:00

Korea Expressway

Hyundai Hillstate

Hwaseong

11/7 17:00

IBK Altos

Hyundai Hillstate

Suwon

11/14 17:00

Hyundai Hillstate

KGC

Suwon

11/21 17:00

Hyundai Hillstate

Heungkuk Pink Spiders

Suwon

11/24 16:00

Hyundai Hillstate

GS Caltex

2R

Daejeon

11/27 17:00

KGC

Hyundai Hillstate

Suwon

11/30 16:00

Hyundai Hillstate

Korea Expressway

Incheon

12/3 17:00

Heungkuk Pink Spiders

Hyundai Hillstate

Suwon

12/8 16:00

Hyundai Hillstate

IBK Altos

Suwon

12/14 16:00

Hyundai Hillstate

GS Caltex

Suwon

12/17 17:00

Hyundai Hillstate

GS Caltex

3R

Suwon

12/21 16:00

Hyundai Hillstate

KGC

Suwon

12/24 17:00

Hyundai Hillstate

Korea Expressway

Seoul

12/29 16:00

GS Caltex

Hyundai Hillstate

Daejeon

1/8 17:00

KGC

Hyundai Hillstate

Suwon

1/12 16:00

Hyundai Hillstate

IBK Altos

Suwon

1/15 17:00

Hyundai Hillstate

Heungkuk Pink Spiders

4R

Suwon

1/25 16:00

Hyundai Hillstate

IBK Altos

Hwaseong

1/29 17:00

IBK Altos

Hyundai Hillstate

Suwon

1/30 16:00

Hyundai Hillstate

Korea Expressway

Suwon

2/4 17:00

Hyundai Hillstate

KGC

Seoul

2/8 16:00

GS Caltex

Hyundai Hillstate

Incheon

2/11 17:00

Heungkuk Pink Spiders

Hyundai Hillstate

5R

Daejeon

2/18 17:00

KGC

Hyundai Hillstate

Hwaseong

2/25 17:00

IBK Altos

Hyundai Hillstate

Sungnam

3/1 16:00

Korea Expressway

Hyundai Hillstate

Suwon

3/5 17:00

Hyundai Hillstate

Heungkuk Pink Spiders

Incheon

3/8 16:00

Heungkuk Pink Spiders

Hyundai Hillstate

Seoul

3/12 17:00

GS Caltex

Hyundai Hillstate

Sungnam

3/16 16:00

Korea Expressway

Hyundai Hillstate